25/05/2024
2.02K
Hàn Quốc 18+
Yêu thích
Quyến Rũ Người Mẫu Thái Ngây thơ
Tôi là nhân viên lớn tuổi nhất trong nhóm này, em là cấp dưới nhưng lại có thái độ kênh kiệu, khinh thường tôi. Tôi có tính cách khá dễ chịu, dù cấp dưới có nói thế nào thì tôi vẫn vui vẻ, đối xử ngang hàng với nhau. Hôm nay, em phát hiện trong tài liệu của tôi có rất nhiều sai sót, cô ấy bắt tôi phải hoàn thành trong ngày hôm nay. Không còn cách nào khác, tôi đành phải ở lại làm thêm giờ
Gợi ý liên quan
Video nổi bật
Bạn cũng có thể thích